Onderwerpen die aan bod komen:

In de kindertijd heeft het groeiende kind een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen. In deze ontwikkelingsfases heeft het kinderlijf behoefte aan de juiste bouwstenen. In de eerste levensjaren worden namelijk zowel de taal als de cognitieve, motorische en sociale vaardigheden ontwikkeld en groeien de hersenen het snelst. Dit onderschrijft de belangrijke rol van voeding in de kindertijd.

De online training biedt essentiële gezondheidskennis voor iedere ouder, grootouder of dienstverleners die veel met kinderen werken. Kennis is macht en opent de deur naar een vrije, gezonde keuze.